A Spartan games anunciou maais modelos para o Dystopian Wars e para o anunciado Armoured Clash, que já podes ver aqui:

NEWDW