A Amigo Spiel prepara-se para re-editar o Xactika, a tempo da feira de Nuremberga.